Reklámadó törvény változásai


stock-image-66305975-s-2015_200.jpeg
Az adó alapja, mértéke az évközi módosítás nyomán a saját célú reklám közzététele nem adóköteles; a reklámközzétevők közül tehát csak azon adózókat terheli reklámadó-kötelezettség, amelyek a – Ratv.-ben meghatározott csatornákon – ellenszolgáltatás fejében tesznek közzé reklámot.

Az új szabályok szerinti adóalap után az adómérték 2017. július 1-jétől 7,5%; az adóköteles tevékenységből származó adóévi nettó árbevétel 100 millió forintot meg nem haladó része pedig mentes az adó alól. E mentesség nyomán elért adóelőny csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül, amely tekintetében az uniós szabályozás által előírt korlátokra (ágazati korlátozások, maximálisan 200 ezer euró/3 pénzügyi év) is figyelemmel kell lenni.

Az új szabályok szerinti adóalap után az adómérték 2017. július 1-jétől 7,5%

A módosítás a korábbi szabályok szerinti, 2017. július 1-jét megelőző időszakra vonatkozó kötelezettségeket visszarendezi (adófolyószámlán túlfizetésként jelent meg az adózóknál a korábban befizetett reklámadók).

A reklám közzétételének megrendelőire vonatkozó adókötelezettség körében változás nem történt. Továbbra is a havi összesített, nyilatkozattal nem lefedett reklámköltés 2,5 millió forintot meghaladó részét kell a reklámadó alapjaként figyelembe venni, melyre 5 százalék adót kell fizetni.

Amennyiben az adózó kizárólag saját célú reklámot tesz közzé: egyéb teendői nincsenek; az új szabályok értelmében nem terheli reklámadó-kötelezettség.

Amennyiben az ellenszolgáltatás fejében reklám-közzétételt végző adózó eddig is a 100 millió forintos mentességi határ alatt maradt (emiatt bevallást sem kellett korábban beadnia), és ezután sem haladja meg az ebből származó adóévi nettó árbevétele a 100 millió forintot (feltételezve, hogy a de minimis szabályoknak megfelel), akkor nincs teendője.

 

Kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal!