Munkaerő mobilitást támogató kedvezmények összehasonlítása

 

szollosy_jeno_100.jpegI. MOBILITÁS CÉLÚ LAKHATÁSI TÁMOGATÁS, amikor a munkavállaló bérel ingatlant és azt a munkáltató lakhatási támogatással segíti. Maximálva van az adómentesen adható támogatás havi összege. Egy lakás tekintetében, csak egy munkavállalónak jár ez a támogatás.

II. MUNKÁSSZÁLLÓ, SZOLGÁLATI LAKÁS. A munkáltató tulajdonol, vagy bérel ingatlant. Ennél a megoldásnál nincs értékhatár, az ilyen jellegű nem pénzbeli hozzájárulás teljes költsége adómentes a feltételek teljesülése esetén, viszont ebben az esetben lakóhelyiségenként legalább egy munkavállalót szükséges elhelyezni, egy lakóhelyiséggel rendelkező önálló ingatlan (pl. garzonlakás) esetében a lakóhelyiségben legalább két munkavállalót.

 

I. eset, a mobilitási célú adómentes lakhatási támogatás részletesen.

A részletes előírásokat a Szja törvény 1. számú mellékletének 2.11 és 9.7. pontja tartalmazza.

Mekkora összeg adható adómentesen?

Adómentes a mobilitási célú támogatás havi értékéből:

  • a foglakoztatás első 24 hónapjában a minimálbér 40 százalékát, (51.060 Ft)
  • a foglakoztatás második 24 hónapjában a minimálbér 25 százalékát,
  • a foglakoztatás 24. hónapját követő 12 hónapban a minimálbér 15 százalékát

meg nem haladó támogatás.

A hatálybalépést megelőzően elkezdődött foglalkoztatás esetén a foglalkoztatás első hónapjának a 2017. év január hónapját kell tekinteni.

Kinek adható?

A munkáltató által nyújtott lakhatási támogatás abban az esetben tekinthető mobilitási célú lakhatási támogatásnak, ha a munkáltató azt olyan munkavállalónak nyújtja:

- akivel határozatlan időtartamra szóló és legalább heti 36 órás munkaviszonyt létesít,

- akinek az állandó lakóhelye és a munkavégzés helye legalább 60 km-re van egymástól,

- vagy a munkavégzés helye és az állandó lakóhelye közötti, naponta, tömegközlekedési eszközzel történő oda- és visszautazás ideje a 3 órát meghaladja,

- aki nem rendelkezik saját tulajdonú ingatlannal 60 kilométeren belül vagy oda-vissza 3 órányi távolságra a munkahelyétől, illetve a megelőző 12 hónapban sem rendelkezett ilyen ingatlannal

Milyen ingatlanra?

- A cég tulajdonában lévő ingatlanban laknak a munkavállalók.

- A cég által bérelt ingatlanban laknak a munkavállalók.

- A dolgozó bérli a lakást, s bizonylattal igazolja havonta az általa kifizetett lakbért a munkáltatónál.

A munkáltatónak az adóévet követő év január 31-éig munkavállalónként adatot kell szolgáltatnia az adómentes támogatásban részesített magánszemélyek nevéről, adóazonosító jeléről, a munkavállaló által bérelt lakás címéről. 

Amennyiben munkavállaló által bérelt ugyanazon lakás tekintetében több magánszemély is jogosult adómentes lakhatási támogatás igénybevételére, azt közülük csak - a döntésük szerinti - egyikük veheti igénybe.

Társasági adó

A társasági adóalany munkáltatók csökkenthetik az adózás előtti eredményüket:

- a mobilitási támogatás címén kifizetett összeggel (de legfeljebb az adózás előtti nyereség összegével) [Tao tv. 7. § (1) bekezdés ka) pont]. 

 

II. eset, munkásszállás részletesen

A nem pénzben kapott juttatások közül adómentes:

a Szja törvény 1. számú mellékletének 8.6 pont f) bekezdés szerint

„a szolgálati lakásban, munkásszálláson történő elhelyezés; e rendelkezés alkalmazásában munkásszállás a kifizető tulajdonát képező vagy általa bérelt olyan szálláshely, amely egy lakóhelyiséggel rendelkező önálló ingatlan esetében a lakóhelyiségben egynél több, több lakóhelyiséggel rendelkező önálló ingatlan esetében pedig lakóhelyiségenként legalább egy, a kifizetővel munkaviszonyban lévő olyan magánszemély elhelyezésére szolgál, akinek nincs lakóhelye azon a településen, ahol a munkahelye van; nem munkásszállás az a szálláshely, ahol a kifizető olyan magánszemélyt, illetve ennek hozzátartozóját szállásolja el, akivel a társasági adóról szóló törvény szerinti kapcsolt vállalkozásnak minősülő esetekben meghatározott kapcsolat áll fenn”

Jól látható, hogy a mobilitási célú támogatáshoz hasonlóan itt is szükség van a munkaviszonyra, feltétel továbbá, hogy ne legyen a magánszemélynek lakóhelye az adott településen.

Eltérések az előbbi ponthoz képest:

- a munkáltató bérli a szállást, vagy a munkáltató birtokában kell hogy legyen.

- szobánként legalább egy munkavállalót kell elhelyezni a lakásban (garzonban kettőt).

- nincs értékhatár, és egy ingatlanban több munkavállalót is tudok adómentesen támogatni

Társasági adó

A társasági adóalany munkáltatók csökkenthetik az adózás előtti eredményüket:

- az adóévben elszámolt költséggel ráfordítás, de legfeljebb az adózás előtti nyereség összegével, a munkásszállás kialakítására (bekerülési érték, felújítás), fenntartására, üzemeltetésére tekintettel továbbá a munkásszállás céljára bérelt ingatlan bérleti díjaként elszámolt összeggel.

[Tao tv. 7. § (1) bekezdés kb) pont].

Kétszeres költség elszámolási lehetőség.