Munkaügyet érintő legfontosabb változások 2017 januárjában

ADÓK, JÁRULÉKOK VÁLTOZÁSAI

 • A munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adó 2017-ben 27%-ról 22%-ra csökken, 2018-ban pedig további 2 százalékponttal, 20%-ra.
 • A kormány a szociális hozzájárulási adó mértékének csökkentésével egyidejűleg az egészségügyi hozzájárulás mértékét is csökkenti 2017-től 27%-ről 22%-ra, 2018-tól pedig tovább csökken 20%-ra.
 • A kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, a kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozó után a társas vállalkozás, tagi munkavégzés esetén a szociális szövetkezet, valamint a törvény által meghatározott személy által fizetendő egészségügyi szolgáltatási járulék havi összege 7110 forint (napi összege 237 forint). 

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ

 • A családi kedvezmény miatt nem szűnik meg az első házasok kedvezménye. 2017-től a házasságkötést követő hónaptól 24 hónapon keresztül vehető igénybe a kedvezmény a családi adókedvezmény lehetősége mellett is.
 • A kétgyermekes családok esetében további 5.000 forint családi adókedvezmény vehető igénybe, tehát 15.000 forintra nő az adókedvezmény mértéke gyermekenként. 2017-ben kettő eltartott esetén 100.000 forint, 2018-ban 116.670 forint a családi kedvezmény mértéke.
 • Személyi jövedelemadó bevallás tervezet
  1. Ügyfélkapus adózó: ha nem kért munkáltatói adómegállapítást, ebben az esetben az adóhatóságtól adóbevallási tervezet fog kapni március 15-ét követően.
  2. Nem ügyfélkapus adózó: Lehetősége lesz a bevallási tervezetet postai úton, SMS-ben, vagy elektronikus úton kérni március 15-ig.
  3. A bevallási tervezet javítására ügyfélkapus azonosítású internetes felületen vagy bevallás benyújtásával lesz lehetőség. Amennyiben javítás nem történik május 20-áig, abban az esetben a tervezet adatai kerülnek felkönyvelésre, hiszen ebben az esetben az adóbevallási tervezet adóbevallásnak minősül.
  4. Pótlólagos adófizetést május 20-áig kell teljesíteni, az adóhatóság a visszaigénylést 30 napon belül teljesíti.
  5. Ha a nem ügyfélkapus adózó április 30-ig nem ad be bevallást, akkor a NAV értesíti, ha visszaigényelhető vagy fizetendő adója van.

CAFETERIA

 • 2017. január 1-től a béren kívüli juttatások és az egyes meghatározott juttatások 1,18-szorosa után szükséges megfizetni személyi jövedelemadót, illetve az egészségügyi hozzájárulást. Tehát az adóalap a juttatások 118%-a lesz.
 • A béren kívüli juttatások közé bekerült évi 100.000 forint készpénzben adható juttatás. A juttatás összegét arányosítani kell munkavállaló által az adott munkáltatónál az adóévben a juttatás alapjául szolgáló jogviszonyban töltött napok szerint, ha a munkavállaló munkaviszonya csak az év egy részében áll fenn, kivéve, ha a magánszemély munkaviszonya a magánszemély halála miatt szűnik meg. Az éves keretösszeget meghaladóan adott pénzösszeg munkavállaló esetében bérjövedelmeként adóköteles.
 • A béren kívüli juttatások közé csak a 100.000 forint készpénz, illetve a SZÉP-kártya tartozik 2017. január 1-től, együttesen 450.000 forint éves keretösszegig kedvezményes adóterheléssel (34,22%). A béren kívüli juttatások után a foglalkoztató a juttatott összeg 1,18-szorosa után 15% személyi jövedelemadót és 14% egészségügyi hozzájárulást köteles fizetni.
 • A 2016. december 31-én béren kívüli juttatásnak minősülő, de 2017. január 1-jén már nem nevesített juttatásokat a munkáltató 2016. december 31-ét követően egyes meghatározott juttatásként biztosíthatja. Ebbe a körbe tartoznak az alábbi juttatások:
  • Erzsébet-utalvány / Étkezési utalvány
  • Helyi utazási bérlet
  • Iskolakezdési támogatás
  • Iskolarendszerű képzés
  • Munkahelyi étkeztetés
  • Önkéntes pénztárak
  • Üdülési szolgáltatás
  • Foglalkoztatói nyugdíjpénztár
 • Az egyes meghatározott juttatások 1,18-szorosa után 15% személyi jövedelemadót és 22% egészségügyi hozzájárulást köteles fizetni a munkáltató, így az adóteher 43,66%.
 • Az adómentes juttatások bővültek a lakhatási támogatásra nyújtott juttatással. A törvényben rögzített feltételek fennállása esetén a foglalkoztatás első öt évében adómentes a munkáltató által nyújtott lakhatási támogatás meghatározott része.

A MINIMÁLBÉR változásáról ITT olvashat!