Mikor kell feltüntetni a vevő adószámát a számlán?

Az ÁFA tv. 2017 január 1. hatállyal életbe lépő módosítása alapján azokban az esetekben, ahol az áthárított áfa összege eléri a 100 000 Ft-ot, a vevő adószámát fel kell tüntetni a számlán. Amennyiben tehát az áfa-alapja meghaladja

  • 27 %-os adómérték esetén a 370 000 Ft-t,
  • 18 %-os adómértéknél az 556 000Ft-ot;
  • 5 %-os adómérték esetén pedig a 2 000 000 Ft-ot a vevő adószámának feltüntetése kötelező tartalmi elem lesz. [2016. évi LXVI. törvény 76. § 2. pont]


A számla tartalmára vonatkozó előírások betartása azért is fontos, mivel az áfa levonási jog gyakorlásának tárgyi feltétele a szabályosan kiállított számla, azaz a jogszabály által előírt, kötelező tartalmi elemeket tartalmazó bizonylat szükséges az előzetesen felszámított áfa levonásához. [2016. évi LXVI. törvény 73.§]